Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie

Tento projekt si klade za cíl podpořit a rozvíjet týmovou spolupráci pracovníků výzkumu a vývoje (dále VaV) a další vzdělávání pracovníků VaV v biomedicínské odbornosti. Týká se onkologického výzkumu, kde je potřeba mít znalosti:

 1. o současné klinické praxi
   
 2. o současných možnostech molekulární onkologie
   
 3. o současných bio-informatických nástrojích (zároveň je potřeba ovládat)
   
 4. o softwarovém řízení projektů onkologického výzkumu
   
 5. publikování výsledků onkologického výzkumu v impaktovaných, anglicky psaných časopisech. 

Předpokládáme, že tyto adaptibilní znalosti a dovednosti zvýší flexibilitu cílové skupiny projektu, tj. vědeckých pracovníků, na trhu práce, úspěšnost jejich VaV grantových žádostí a obhajitelnost výsledků. Schopnost získat finance na výzkum i za výzkum sníží deficit ve srovnání s vyspělým evropským zahraničím. Výsledky projektu budou využity v oblasti onkologického výzkumu České republiky a pomohou zabránit driftu VaV pracovníků do zahraničí nebo do lukrativnějších oblastí trhu práce.