Laboratoř experimentální medicíny

Většina klinických prací publikovaných v renomovaných časopisech je založena na studiu mechanismů onemocnění s použitím molekulárně-biologických přístupů. V souladu s mohutným rozvojem poznání v oblasti molekulární medicíny roste potřeba vyšší vzdělanosti a interdisciplinární spolupráce v rámci teoretických, preklinických i klinických oborů. Proto byla počátkem roku 1998 za podpory vedení LF UP (www.upol.cz) a Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci (www.fnol.cz) zřízena při Dětské klinice Laboratoř experimentální medicíny (LEM) s cílem vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj molekulárně orientovaného biomedicínského výzkumu s přímými klinickými výstupy. LEM se dále rozvíjel a v roce 2011 transformoval na Ústav molekulární a translační medicíny (Institute of Molecular and Translational Medicine, IMTM). Cíle a výstupy IMTM včetně odkazů na publikace jsou prezentovány na stránkách https://www.imtm.cz/.

Prezentace PhD studentů IMTM za období 2016/17 jsou vyjmenovány níže.

Name

Author

Date

Methods for identification of molecular targets of molecules of interest.

Václavková Jana M.Sc.

31.05.2017 15:00

Structural elucidation of new phenylketonuria biomarkers

Václavík Jan

24.05.2017 15:00

PhD club homework

Lišková Barbora Ph.D.

17.05.2017 15:00

Study of interaction of Cu (II) and Au (I) complexes with human cytochromes P450

Michalová Martina M.Sc.

26.04.2017 15:00

Structural Features of Molecules Important for the Toxicity ​

Matveieva Mariia

19.04.2017 15:00

Analysis of potential inhibitors of Pgp

Řeháčková Lenka

12.04.2017 15:00

the effect of nanosilver and silver ions on non-tumor cell lines

Jiravová Jana M.Sc.

29.03.2017 15:00

Wound Healing - Effect of Milk Thistle Seeds Components

Juráňová Jana M.Sc.

22.03.2017 15:00

Prevalence of HPV Infection in Oocyte Donors and Women Treated for Infertility: a Prospective Study

Jaworek Hana M.Sc.

15.03.2017 15:00

Prognostic and predictive value of loss of nuclear RAD51 immunoreactivity in resected non-small cell lung cancer patients.

Gachechiladze Mariam M.D.

08.03.2017 15:00

Identification of inhibitors of Tau aggregation

Annadurai Narendran M.Sc.

01.03.2017 15:00

Cannabinoid receptors expression affects NSCLC patients’ survival

Vidlařová Monika M.Sc.

15.02.2017 15:00

IDH mutations in gliomas

Houdová Megová Magdalena M.Sc.

08.02.2017 15:00

Proteomic profiling of cellular response to oxaliplatin

Oždian Tomáš Ph.D.

01.02.2017 15:00

Potential Serum-based candidate biomarkers of GI tract cancer

Jakoubková Martina M.Sc

23.11.2016 15:00

Molecular pathology and Diamond-Blackfan anemia

Macečková Zuzana M.Sc.

16.11.2016 15:00

p16/LUC knock-in mouse model for senescence

Táborská Natálie M.Sc.

02.11.2016 15:00

New unexpected Imatinib metabolites found by untargeted screening

Vrobel Ivo M.Sc.

26.10.2016 15:00

Prostate cancer DU145 cells cycle analysis after treatment by sodium butyrate and 5’-Aza-2’-deoxycytidine

Lužná Petra

19.10.2016 15:00

ENANTIOSPECIFIC INTERACTIONS BETWEEN CLINICALLY USED CHIRAL DRUGS AND CYTOCHROMES P450

Krasulová Kristýna

05.10.2016 15:00

Chemical Library of UMTM

Lachnitová Lenka

14.09.2016 15:00

Circulating miRNAs in body fluids and methods of its profiling

Slavík Hanuš M.Sc.

07.09.2016 15:00