Kontaktní informace

Kontaktní osoby

Bc. Věra Drozdová
585 85 4421
drozdova.vera(at)centrum.cz 

Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
585 85 4460
drabekjiri(at)gmail.com