Aktuality

 

pozvanka 20 3 12 LEM


12 LEM


11 LEM


pozvánka na přednášku


V současnosti se v rámci projektu chystá pravidelná výuka anglického jazyka pro vědecké pracovníky. Osloveno bylo mnoho jazykových škol a výběr nebyl snadný. Vybrat se nám ale podařilo a proběhly již i první testy budoucích účastníků kurzu. Kurz začne v týdnu od 19. 9. 2011.


27. 5. 2011 v 8:00 se konala přednáška pana profesora Miloše Novotného, vědce světového významu. Tématem jeho přednášky bylo: "Glycomic and Glycoproteomic Strategies in Search for Disease Biomarkers". Slidy k přednášce naleznete na našich stránkách v sekci "Dokumenty ke stažení".


Dne 18. 5. 2011 se konala přednáška prof. Vassanelliho s názvem: "Intracellular molecular delivery in mammalian cells by a single-cell electroporation chip". Přednášku naleznete co nejdříve v sekci "Dokumenty ke stažení".


Další ze série přednášek Komplexního onkologického centra v rámci projektu OP VK se konala 10. 5. 2011 ve 14:00 v Kulaté posluchárně Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc. Přednáška doktorky Discher nesla název "Protein functions at electronic interfaces".

 


Dne 27. 4. 2011 ve 14:00 se konala přednáška manželů Esnerových z drážďanského Institutu Maxe Plancka. Tématy přednášek byly: "Live cell High-content screen for modulators of endosomes movement" a "The role of canonical Wnt signaling on zebrafish somitogenesis". Na našich stránkách naleznete jejich přednášky ke stažení.

 


 

Dne 15. 3. 2011 ve 14:00 proběhla v Kulaté posluchárně DK FN Ol a LF UP Olomouc další ze série přednášek. Tentokráte přednášel pan doktor Michal Lebl z americké společnosti Ilumina a jeho přednášku naleznete na našich webových stránkách a v sekci "Dokumenty ke stažení".

 


Dne 8. 3. 2011 ve 14:00 se opět v Kulaté posluchárně Dětské kliniky FN Ol a LF UP Olomouc konala další přednáška z řady pořádaná ve spolupráci s Komplexním onkologickým centrem za podpory projektu OP VK. Přednášející byla prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie, 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tématem přednášky byla imunoterapie karcinomu prostaty pomocí aktivní buněčné imunoterapie - od experimentu ke klinické praxi. Přednáška umístěna do sekce "Dokumenty ke stažení".

 


Dne 15. 2. 2011 ve 14:00 se opět v Kulaté posluchárně Dětské kliniky FN Ol a LF UP Olomouc konala další z naší řady přednášek v rámci Komplexního onkologického centra za podpory projektu OP VK. Přednášející byli dva a to Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. z Laboratoře molekulární patologie LF UP a Mgr. Karel Souček, Ph.D. z Biofyzikálního ústavu AV ČR. Přednáška Dr. Bouchala je již vložena na těchto stránkách v sekci - Dokumenty ke stažení. Přednáška Dr. Součka vložena na stránky - "Dokumenty ke stažení".


Dne 8. 2. 2011 ve 14:00 se v Kulaté posluchárně Dětské kliniky FN Ol a LF UP Olomouc uskutečnila další z řady přednášek KOC. Přednášejícím byl Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., jehož přednáška nesla název "Breast Cancer Resistance Protein (BCRP): an atypical ABC-efflux transporter". Tuto přednášku naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení".


DDPEO


V termínu 17. - 22. 10. 2010 proběhl externí kurz aktivity "Academic Writing". Všem účastníků velice děkujeme za aktivní účast a rádi bychom vyjádřili své potěšení nad Vašimi kladnými ohlasy.


Přípravy na externí kurz Academic Writing vrcholí. Máme říjen. Garantka kurzu Mgr. Cibulková, DiS. připravila vše potřebné a společně se společností Esprogress, která zaštiťuje výuku anglického jazyka, domlouvají poslední detaily, aby byl kurz přínosem i vítanou změnou pro všechny nahlášené účastníky.


Dne 8. 9. 2010 v 10:00 proběhla další ze série přednášek cyklu KOC, předmášel Prof. Juan B. De Sanctis, Ph.D. z Institute of Immunology, Faculty of Medicine, Universidad Central de Venezuela, Caracas. Tématem jeho přednášky bylo: "Natural Products and Anti-inflammatory Activity".


Dne 1. 7. 2010 měla v posluchárně Dětské kliniky  LF UP a FN Ol v rámci projektu OP VK přednášku Daniella Zheleva PhD. (Program Manager at Cyclacel Ltd.). Název přednášky zněl „New purine CDK inhibitors and their therapeutic potential.“ Dokumentace bude brzy vložena na naše webové stránky.


Do složky "Fotogalerie - Pořádané aktivity" byly přidány nové fotografie.


Dne 29.6. se uskutečnila přednáška prof. Michálka v rámci projektu OP VK s názvem "Možnosti protinádorové imunoterapie: zkušenosti Univeriztního centra buněčné imunoterapie Masarykovy Univerzity v Brně". V současné době připravujeme dokumentaci pro vložení na webové stránky. Dokumentace bude brzy vložena na naše webové stránky.


Dne 21. 6. se uskutečnily dvě velmi zajímavé přednášky manželů Králových, prof. RNDr. Vladimíra Krále, DSc. a RNDr. Jarmily Králové, CSc. v rámci projektu OP VK s názvem "Detekce tumorových markerů: planá naděje, nebo skutečný potenciál?" a "Najdi a znič: aplikace detekce glykomických tumorových markerů pro cílený transport cytostatik". Prezentace bude již brzy vložena na naše webové stránky.


Dne 14. 4. se uskutečnily další dvě tematické přednášky v rámci projektu OP VK s názvem "Mechanismy účinku syntetických inhibitorů cyklindependentních kináz odvozených od olomoucinu" a "Význam minimální reziduální choroby u solidních nádorů". Přednášejícími byli Mgr. Gabriela Kořínková MUDr. Josef Srovnal. V současné době připravujeme dokumentaci pro vložení na webové stránky. Dokumentace bude brzy vložena na naše webové stránky.


Dne 16. 3. se uskutečnila další tematická přednáška v rámci projektu OP VK s názvem "This is GE Healthcare" a "High Content Analysis with the In Cell Analyser 2000". Přednášejícími byli Andrew James (vedoucí prodeje) a  Sarah Payne (metodička). V současné době připravujeme dokumentaci pro vložení na webové stránky. Dokumentace bude brzy vložena na naše webové stránky.


Dne 23. 2. se uskutečnila další přednáška v rámci projektu OP VK s názvem "Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII, PSMA) jako neuropeptidasa a nádorový antigen: od struktury k funkci a zase zpátky". Přednášejícím byl doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. V současné době připravujeme dokumentaci pro vložení na webové stránky.


Dne 16. 2. se uskutečnila další přednáška v rámci projektu OP VK s názvem "Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů. Kde jsme a kam se ubíráme?". Přednášejícím byl RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Dokumentace vložena na webové stránky v sekci - Dokumenty ke stažení.


 
Dne 26. 1. se uskutečnila další přednáška v rámci projektu OP VK s názvem "Laboratory automation for academic institutions". Přednášejícím byl Ralph von Strandmann ze společnosti The Automation Partnership z Roystonu v UK. Dokumentace vložena na webové stránky v sekci - Dokumenty ke stažení.

 


Dne 8. 12. proběhla další přednáška v rámci projektu OP VK s názvem "Intracelulární bakterie Francisella tularensis a její faktor virulence". Přednášející byla doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. z Ústavu molekulární patologie, Fakulty vojenského zdravotnictví, Univerzity obrany v Hradci Králové. Dokumentace vložena na webové stránky v sekci - Dokumenty ke stažení.


Dne 1. 12. se uskutečnila další přednáška v rámci projektu OP VK s názvem "Molecules with Dipeptidyl peptidase-IV enzymatic activity and growth properties of human glioblastoma cells". Přednášejícím byl prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který je přednostou Ústavu lékařské biochemie a experimentální onkologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dokumentace vložena na webové stránky v sekci - Dokumenty ke stažení.

 


V sekci "Dokumenty ke stažení" naleznete přednášku prof. Klenera z DDPEO (Dny diagnostické a prediktivní experimentální onkologie).


Vložena dokumentace k přednáškám doktora Mistríka a doktorky Uvírové. Naleznete je v sekci "Dokumenty ke stažení".


Dne 10. 11. proběhla další přednáška v rámci projektu OP VK s názvem "Možnosti genetických vyšetření melanomových lézí". Přednášející byla RNDr. Magdaléna Uvírová z CGB Laboratoř a.s. Ostrava - Vítkovice. V současné době připravujeme dokumentaci pro vložení na webové stránky.

 


 
Dne 27. 10.  proběhla první  přednáška v rámci OP VK s názvem "Aplikace fluorescenční mikroskopie pro studium genomické nestability". Přednášel Mgr. Martin Mistrík, Ph.D. V současné době připravujeme dokumentaci pro vložení na webové stránky.


Vznikají nové webové stránky projektu s pracovním názvem MolOnkol.


V současné době probíhá pravidelná výuka odborné angličtiny pro VaV pracovníky a PhD studenty.


V termínu 29. 9. – 2. 10. 2009 úspěšně proběhl Kurz softwarového řízení onkologického výzkumu. Momentálně probíhá zpracování evaluačních dotazníků, předání uchazečům a všichni se nemůžeme dočkat vyhodnocení výsledků.


Připravujeme další aktivity viz. sekce plánovaný program a jeho změny.